Regulamin Konkurs Facebook

 

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest: PTP Darecky, Głuchów Górny 168, 55-100 Trzebnica, Polska, NIP 9151083879
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/kurier.darecky (zwanej dalej “Fanpage”).
 2. Warunki uczestnictwa

  1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie są:

  1. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook
  2. Kliknięcie dowolnej reakcji pod postem konkursowym (lubię to, serce, wow, hahaha, wrrrr).
  3. Udostępnienie posta konkursowego na swojej tablicy facebook.
  4. Napisanie komentarza pod postem konkursowym. Komentarz ma przedstawiać ciekawy pomysł na spędzenie wolnego czasu w domu, podczas kwarantanny.
  5. Polubienie fanpage firmy Darecky (jeśli uczestnik jeszcze go nie polubił)
 4. Nagroda

  1. Nagrodą jest darmowa usługa kurierska w postaci paczki standardowej o wadze do 30kg (wartość nagrody to €30), znajdująca się w aktualnej ofercie firmy Darecky. Zwycięzca może skorzystać z niej tylko raz. Paczka może zostać dostarczona z Polski do Irlandii, lub odwrotnie.
  2. Nagroda musi zostać zrealizowana (tj. zwycięzca musi zlecić nadanie paczki firmie Darecky) do końca roku 2020.
 5. Zasady przyznawania nagród

  1. Organizator przydzieli łącznie 5 nagród (5 paczek standardowych o wadze do 30kg o wartości 30 euro każda).
  2. Każda osoba może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
  3. Organizator przyzna nagrody 5 osobom (tj. autorom 5 komentarzy) które zbiorą największą ilość reakcji pod swoim komentarzem do końca trwania konkursu.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
  2. Konkurs trwa od momentu publikacji posta konkursowego, aż do 12 kwietnia 2020, do godz. 23:00 (czasu polskiego)
  3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 7. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych i nie będzie rozpatrywana przez Organizatora.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz opis i uzasadnienie reklamacji.
  4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
  5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora pisemnie w terminie do 60 dni.